Close

Pyxis Group

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W Polsce można zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, bądź w formie wyznaniowej przed duchownym ze skutkami cywilnymi. W tym artykule omówię zawarcie małżeństwa w formie świeckiej, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Aby zawrzeć związek małżeński należy złożyć wymagane przez prawo dokumenty. Przede wszystkim podczas wizyty w usc należy […]

Read More

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zapraszającym […]

Read More

Przed podróżą za granicę w czasie pandemii – gdzie znajdziemy przydatne informacje

Na pewno zastanawiacie się Państwo, gdzie w czasie epidemii Covid-19 należy szukać informacji o zasadach jakie obowiązują w danym kraju, na ile restrykcyjne są obowiązki i czy w związku z tym warto planować wakacje poza Polską.  Okazuje się, że Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało przewodnik pomocnych stron i aplikacji, które warto […]

Read More