Close

 

Poland.Business Harbour to program rządu polskiego dla zagranicznych specjalistów z branży IT ułatwiający podjęcie pracy w Polsce.

Program Poland.Business Harbour obejmuje Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję, i Ukrainę. 

W ramach programu stworzono specjalny typ wizy, z adnotacją Poland.Business Harbour, który pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, umożliwia zakładanie działalności gospodarczej oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny.

Do 31 stycznia 2022 r. wizy Poland.Business Harbour dostępne były dla specjalistów z Białorusi, którzy nie znaleźli jeszcze pracodawcy w Polsce, ale posiadali doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w branży IT. 

Od 1 lutego 2022 r. zmieniły się zasady udzielania wiz PBH.  Obecnie nie ma już możliwości uzyskania wizy PBH bez wsparcia polskiej firmy uczestniczącej w programie PBH. 

Uczestnikami programu Poland.Business Harbour mogą zostać firmy oraz osoby fizyczne, związane z branżą IT, które chcą rozpocząć pracę lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, tj.

 • specjaliści IT (osoby fizyczne),
 • start-upy,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 •  

Specjaliści IT

Warunkiem uczestnictwa w ułatwionej procedurze wizowej dla obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji,  Armenii i Azerbejdżanu jest posiadanie dowodu zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich oraz posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT lub wykształcenia technicznego w kierunku IT. Wniosek wizowy w programie Poland.Business Harbour rozpatrzony zostanie priorytetowo.

Listę firm partnerskich znajdzie tutaj: 

Specjalista IT – Poland.Business Harbour (Polski) – Portal Gov.pl

 

Start-upy

Przeniesienie start-upu do Polski wymaga, w ramach programu Poland Prize, nawiązania kontaktu z jednym z operatorów – doświadczonych akceleratorów i fundacji zajmujących się wsparciem startupów.

Listę operatorów znajdzie tutaj:

Poland Prize – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

 

Każdy operator ma inną ofertę, ale współpraca przebiega w dwóch etapach:

Etap I obejmuje:

 • Soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
 • Rozwój – zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu start-upu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu start-upu, promocją oraz pozyskaniem przez start-up Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).

W ramach Etapu I start-up może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

Etap II jest dedykowany start-upom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym (odbiorcą technologii lub inwestorem).

Etap II obejmuje:

 • Akcelerację – profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania start-upu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
 • Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez start-up w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych star-tupu lub utrzymanie ich efektów.

W ramach II Etapu start-up może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania start-upu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskania przez startup kapitału od Inwestora.

 

Małe, średnie, duże przedsiębiorstwa

Aby przenieść firmę do Polski albo utworzyć oddział należy uzyskać dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)  wesprze bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w ramach programu Polish.Business Harbour. Specjalnie dla przedsiębiorców Agencja stworzyła dedykowany zespół doświadczonych ekspertów, którzy zapewnią sprawny proces relokacji działalności biznesowej, a w tym:

 • – Doradztwo w kwestiach formalnych związanych z przeniesieniem firmy lub utworzeniem oddziału
 • – Przygotowywanie informacji rynkowych i sektorowych
 • – Opracowanie informacji o zachętach inwestycyjnych
 • – Organizacja spotkań B2B
 • Wsparcie w kontaktach z administracją
 • – Wsparcie komunikacyjne

-W tym celu uruchomiono specjalną linię telefoniczną:

 • – Informację w języku rosyjskim, angielskim i polskim o dostępnym wsparciu oferowanym przedsiębiorcom i ich rodzinom (co, gdzie, jak, kiedy)
 • – Przydzielenie opiekuna, który będzie wsparciem dla całego procesu relokacji

– Infolinia: +48 22 334 99 77 (godz. 8-16, 5 dni w tygodniu)

Email: pbh@paih.gov.pl

 

Załatwienie wizy

Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, lub Ukrainy, którzy chcą otrzymać wizę w ramach programu Poland.Business Harbour, podlegają uproszczonej procedurze wizowej.

Wniosek o wizę składa się w polskiej placówce konsularnej. Przy przesiedlaniu się z rodziną należy poinformować o tym konsula.

Wymagane dokumenty:

 1. – wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany,
 2. – aktualne zdjęcie biometryczne,
 3. – paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy,
 4. – ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro). Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i –oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 5. – dokumentacja potwierdzająca cel podróży:
 • – Jeśli jesteś specjalistą IT – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia technicznego z zakresu IT lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT oraz dowód zainteresowania ze strony jednej z partnerskich firm programu. 
 •  – Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na j. polski. 
 • – jeśli zakładasz start-up – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize,
 • – jeśli prowadzisz małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
 •  

Wiza wydawana jest na okres 12 miesięcy. Przedłużenie pobytu w ramach programu Poland.Business Harbour nastepuje w Polsce, na wniosek cudzoziemca składany do właściwego wojewody.