Close
98E87D8E-BE3E-4A2F-89F5-6C7F7003D7C2

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to oznacza dla cudzoziemców przebywających czasowo w Polsce?

Przestaną obowiązywać przepisy, przedłużające ważność dokumentów pobytowych oraz zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ze względu na epidemię COVID-19.

Co zatem należy zrobić? 

Cudzoziemiec korzystający obecnie z przedłużonego legalnego czasowego pobytu albo pobytu i pracy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 powinien:

– złożyć najpóźniej do 31 lipca br. do właściwego wojewody wniosek o zezwolenie pobyt czasowy, 

– albo puścić Polskę do 31 lipca br. 

Złożenie do 31 lipca br. wniosku o pobyt czasowy: osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego, uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej.

Natomiast pracodawcy powinni zweryfikować do kiedy były ważne oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę, powiadomienia. Jeśli dotychczasowe utraciły ważność należy do 31 lipca złożyć wnioski o nowe. 

Ważne!

Część obywateli Ukrainy korzystających z przedłużonego legalnego pobytu ze względu na epidemię COVID-19 będą mogli skorzystać z przedłużenia pobytu na podstawie przepisów specustawy wojennej.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email