Close

Zatrudnianie cudzoziemców

Jak zatrudnić cudzoziemca

Prawo polskie, co do zasady wymaga, żeby cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej posiadał zezwolenie na pracę. Możemy wyróżnić kilka typów zezwoleń. Są one wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo przez starostę. Zezwolenie na pracę i uproszczona procedura Co do zasady – cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie […]

Read More