Close

Cudzoziemcy

Poland.Business Harbour

Poland.Business Harbour to program rządu polskiego dla zagranicznych specjalistów z branży IT ułatwiający podjęcie pracy w Polsce. Program Poland.Business Harbour obejmuje Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję, i Ukrainę.  W ramach programu stworzono specjalny typ wizy, z adnotacją Poland.Business Harbour, który pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, […]

Read More

Wjazd do Polski spoza strefy Schengen bez ograniczeń

Od 19 lutego br. cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski.  Zniesione ograniczenia w ruchu osobowym odnoszą się do przekraczania granicy zewnętrznej RP przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen, niezależnie od środka transportu. Powyższe zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra […]

Read More

Zmiany dla cudzoziemców

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2022 r.  pod poz. 91 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 roku.  Opublikowane zmiany dotyczą : Ustawy z dnia […]

Read More

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W Polsce można zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, bądź w formie wyznaniowej przed duchownym ze skutkami cywilnymi. W tym artykule omówię zawarcie małżeństwa w formie świeckiej, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Aby zawrzeć związek małżeński należy złożyć wymagane przez prawo dokumenty. Przede wszystkim podczas wizyty w usc należy […]

Read More