Close

Monthly Archives: luty 2022

Wjazd do Polski spoza strefy Schengen bez ograniczeń

Od 19 lutego br. cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski.  Zniesione ograniczenia w ruchu osobowym odnoszą się do przekraczania granicy zewnętrznej RP przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen, niezależnie od środka transportu. Powyższe zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra […]

Read More

Małżeństwa jednopłciowe a prawo dziecka do obywatelstwa polskiego

Czy dziecko pary jednopłciowej może nabyć obywatelstwo polskie poprzez urodzenie? Dziecko pary jednopłciowej urodzone w Kanadzie z matki zastępczej – z prawem do polskiego obywatelstwa.Taki wyrok zapadł 16 lutego 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II OSK 128/19). Wojewoda Mazowiecki ma 30 dni na wydanie decyzji o […]

Read More