Close

Monthly Archives: sierpień 2022

Karta Polaka w urzędzie wojewódzkim w Polsce

Od 30 lipca 2022 r. możliwe jest ubieganie się o Kartę Polaka przez cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez wyjazdu z Polski.  Do tej pory z możliwości złożenia wniosku do wojewody w kraju mogli korzystać tylko obywatele Białorusi lub osoby posiadające w tym kraju status bezpaństwowca. Po zmianach obywatele […]

Read More