Close

Od 19 lutego br. cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski. 

Zniesione ograniczenia w ruchu osobowym odnoszą się do przekraczania granicy zewnętrznej RP przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen, niezależnie od środka transportu.

Powyższe zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.  

Jednakże zniesienie ograniczeń nie dotyczy przejść granicznych z Rosją i Białorusią, gdzie przekraczanie granicy powietrznej, lądowej, jak i morskiej wiąże się nadal z ograniczenia wskazanymi w ww. rozporządzeniu.