Close

Obywatelstwo polskie

Małżeństwa jednopłciowe a prawo dziecka do obywatelstwa polskiego

Czy dziecko pary jednopłciowej może nabyć obywatelstwo polskie poprzez urodzenie? Dziecko pary jednopłciowej urodzone w Kanadzie z matki zastępczej – z prawem do polskiego obywatelstwa.Taki wyrok zapadł 16 lutego 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II OSK 128/19). Wojewoda Mazowiecki ma 30 dni na wydanie decyzji o […]

Read More

Dzieci z Pahiatua

Na początku II wojny światowej, na rozkaz Stalina ponad półtora miliona Polaków wypędzono ze wschodniej Polski i zesłano do obozów przymusowej pracy na Sybir i na inne obszary Związku Sowieckiego. W strasznych warunkach tam panujących znaczna część Zesłańców zmarła lub zaginęła. 30 lipca 1941 roku rząd Polski i Związek Sowiecki podpisały […]

Read More