Close

Blog firmowy

Zatrudnianie cudzoziemców
Mirosława Woźniak

Jak zatrudnić cudzoziemca

Prawo polskie, co do zasady wymaga, żeby cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej posiadał zezwolenie na pracę. Możemy wyróżnić kilka typów zezwoleń. Są one wydawane

Czytaj dalej »
Obywatelstwo polskie
Mirosława Woźniak

Dzieci z Pahiatua

Na początku II wojny światowej, na rozkaz Stalina ponad półtora miliona Polaków wypędzono ze wschodniej Polski i zesłano do obozów przymusowej pracy na Sybir i

Czytaj dalej »