Close
IMG_7242

Zasady pobytu obywateli UK w Polsce od 01 stycznia 2021

Przedstawiam Państwu najistotniejsze informacje prawne związane z Brexitem, gwarantujące stabilizację dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy swoje życie osobiste bądź zawodowe związali z Polską.

Od 01 stycznia 2021 obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin będę posiadać prawo pobytu w Polsce na dotychczasowych warunkach, jeśli korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem Unii Europejskiej przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu mieszkają w Polsce. Prawo to obejmuje także obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy wjechali do Polski po dacie Brexitu a przed upływem okresu przejściowego.

Z dniem 31 grudnia 2020 kończy się okres przejściowy związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w związku z tym obywatele Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce powinni składać wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych.

Nowe dokumenty pobytowe będą potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granicy oraz  podczas pobytu w Polsce.

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli posiada zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, powinien złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie nowego dokumentu pobytowego. Jeżeli jego dokument traci ważność wcześniej niż 31 grudnia 2021,  to wniosek powinien złożyć przed upływem ważności dokumentu. 

Jeżeli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, a przebywałeś w Polsce do 31 grudnia 2020 i kontynuujesz pobyt, który trwa powyżej trzech miesięcy i krócej niż pięć lat należy niezwłocznie po 01 stycznia 2021 złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o zarejestrowanie pobytu.

Jeśli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i przebywałeś w Polsce do 31 grudnia 2020 oraz kontynuujesz swój pobyt, który trwa nieprzerwanie przez pięć lat lub dłużej należy natychmiast po 01 stycznia 2021 złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Ważne informacje dla członka rodziny nie będącego obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jeżeli posiadasz kartę pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE to w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 bądź przed upływem ważności dokumentu należy złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie nowej karty pobytu.

W sytuacji gdy nie posiadasz karty pobytu członka rodziny obywatela UE a przebywałeś/aś w Polsce do 31 grudnia 2020 i kontynuujesz swój pobyt, który trwa powyżej trzech miesięcy i krócej niż pięć lat, należy niezwłocznie po 01 stycznia 2021 złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie karty pobytowej dla członka rodziny nie będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W przypadku gdy nie posiadasz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE a przebywałeś/aś w Polsce do 31 grudnia 2020 i kontynuujesz swój pobyt, który trwa nieprzerwanie przez pięć lat lub dłużej niezwłocznie po 01 stycznia 2021 złóż w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie karty stałego pobytu dla członka rodziny nie będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Źródło: Urząd do spraw Cudzoziemców

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email