Close
samuel-regan-asante-QyVSePf1ZZ8-unsplash

Co należy wiedzieć o uzyskaniu nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa obywatel Zjednoczonego Królestwa, który na dzień 31.12.2020 r. posiadał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej i nadal przebywa w Polsce.

 Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa się osobiście, od dnia 01.01.2021, nie później niż 31.12.2021. Składając wniosek zostaną pobrane odciski linii papilarnych.

Podczas składania wniosku wymagana jest obecność małoletniego, jeśli na dzień złożenia wniosku ukończył 6 rok życia.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

2 fotografie nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiających wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor skóry;

kopię każdej zapisanej strony ważnego dokumentu podróży;

kopię dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej; 

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo – w przypadku, gdy wniosek dotyczy małoletniego;

Składając wniosek należy okazać urzędnikowi oryginał dokumentu podróży i dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email