Close
Stwórz nowy dom
Co roku ponad 30 000 ludzi wybiera Polskę jako swój nowy dom. Obecnie ponad 460 tys. cudzoziemców posiada ważne zezwolenia na pobyt w Polsce.
Dowiedz się więcej
Pracuj w kraju o bogatych tradycjach
Pozwolenie na pracę? Zezwolenie na pobyt stały? Pomagamy załatwić wszystkie formalności i profesjonalnie reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z urzędami na terenie całego kraju.
Napisz do nas
Poprzedni
Następny

Nasze usługi

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Legalizacja pobytu obywatela UE

Transkrypcja aktów stanu cywilnego

Nabycie obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

Zobacz pełen zakres usług

E-Porada

Porada przeprowadzana online
  • Kompleksowe doradztwo
  • Porada w zakresie procedur
Nowość

Analiza dokumentów

Opinia wraz z korektą przedstawionych dokumentów
  • Opinia i analiza dokumentów
  • Korekta dokumentów

E-Porada i analiza dokumnetów

Porada przeprowadzana online wraz z analizą i korektą przedstawionych dokumentów
  • Kompleksowe doradztwo
  • Porada w zakresie procedur
  • Opinia i analiza dokumentów
  • Korekta dokumentów

Nasza ekspertka, Twój spokój

Mirosława Woźniak

Prawniczka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, ekspertka w zakresie prawa o cudzoziemcach, obywatelstwa polskiego, repatriacji i Karty Polaka. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach, gdzie prowadziła postępowania  administracyjne w sprawach obywatelstwa polskiego. Następnie objęła stanowisko kierownika Oddziału ds. Obywatelstwa i Repatriacji w Warszawie, podejmując decyzje w sprawach obywatelstwa polskiego i repatriacji. Nadzorowała ponad 60 tys. postępowań w sprawach potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, nadania i zrzeczenia obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego.

Współpracowała z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, urzędami konsularnymi oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiada również doświadczenie zawodowe związane z odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotami nieruchomości.

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1990 roku tytuł magistra nauk prawnych. W 2009 roku, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe o kierunku ekonomia, zorganizowane przy współudziale Narodowego Banku Polskiego.

Nasza obecność w mediach

Rekomendacje klientów

Nasz zespół

Mirosława Woźniak
Prawnik
Zuzanna Figura
asystent wykonawczy
Karol Woźniak
asystent administracyjny
Radosław Kuniewicz
HR Generalist

Napisz do nas