Close

Mirosława Woźniak

REPATRIACJA

Czy wiesz, że po zmianie 1989 r. ustroju w Polsce w 1996 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu zasad polityki państwa w sprawach repatriacji?  Nie była to jednak regulacja zadośćuczyniająca nadzwyczajnej sytuacji osób, które nie z własnej woli znalazły się poza Polską i przez dzisiątki lat  podlegały rozmaitym formom […]

Read More

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W Polsce można zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, bądź w formie wyznaniowej przed duchownym ze skutkami cywilnymi. W tym artykule omówię zawarcie małżeństwa w formie świeckiej, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Aby zawrzeć związek małżeński należy złożyć wymagane przez prawo dokumenty. Przede wszystkim podczas wizyty w usc należy […]

Read More

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zapraszającym […]

Read More

Co należy wiedzieć o uzyskaniu nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu składa obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który 31.12.2020 r. posiadał zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.  Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście, od dnia 01.01.2021 r., nie później niż 31.12.2021. Zostaną od ciebie […]

Read More

Co należy wiedzieć o uzyskaniu nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa obywatel Zjednoczonego Królestwa, który na dzień 31.12.2020 r. posiadał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej i nadal przebywa w Polsce.  Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa […]

Read More

Zasady pobytu obywateli UK w Polsce od 01 stycznia 2021

Przedstawiam Państwu najistotniejsze informacje prawne związane z Brexitem, gwarantujące stabilizację dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy swoje życie osobiste bądź zawodowe związali z Polską. Od 01 stycznia 2021 obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkowie ich rodzin będę posiadać prawo pobytu w Polsce […]

Read More

Jak zatrudnić cudzoziemca

Prawo polskie, co do zasady wymaga, żeby cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej posiadał zezwolenie na pracę. Możemy wyróżnić kilka typów zezwoleń. Są one wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo przez starostę. Zezwolenie na pracę i uproszczona procedura Co do zasady – cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie […]

Read More

Przed podróżą za granicę w czasie pandemii – gdzie znajdziemy przydatne informacje

Na pewno zastanawiacie się Państwo, gdzie w czasie epidemii Covid-19 należy szukać informacji o zasadach jakie obowiązują w danym kraju, na ile restrykcyjne są obowiązki i czy w związku z tym warto planować wakacje poza Polską.  Okazuje się, że Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało przewodnik pomocnych stron i aplikacji, które warto […]

Read More

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla cudzoziemców

Ustawowa ochrona cudzoziemców w Polsce w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Generalnie, wszystkie zezwolenia wydane dla cudzoziemców, których terminy upływają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, ulegają przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który […]

Read More

Dzieci z Pahiatua

Na początku II wojny światowej, na rozkaz Stalina ponad półtora miliona Polaków wypędzono ze wschodniej Polski i zesłano do obozów przymusowej pracy na Sybir i na inne obszary Związku Sowieckiego. W strasznych warunkach tam panujących znaczna część Zesłańców zmarła lub zaginęła. 30 lipca 1941 roku rząd Polski i Związek Sowiecki podpisały […]

Read More